Arkitektoniske processer

Arkitektur er en kunstform, men er samtidig også en branche og et byggeprojekt. I denne serie følger vi arkitektoniske processer, fra tankerne udkastes til de nedfældes, til de udføres, og om de ændringer, tilpasninger og kompromiser der bliver foretaget undervejs. Byfornyelser, forskningsbiblioteker, det amerikanske Freedom Tower, lige meget hvad man bygger er der hensyn der påvirker det endelige produkt.

Arkitektur og ritual

‘I believe in rituals, and I believe in sacredness’
– John Hejduk

Rum er mere end mursten og lægter, de skabes og ændres fortløbende af de måder vi bruger dem, og de betydninger vi tillægger dem. I Pernille Rose Grønkjærs The Monastery udgør et sæt af ritualer den daglige og eksistentielle struktur for en lille flok ortodokse nonner, langt hjemmefra på en fynsk herregård. Når de messer deres russiske bønner eller indvier en stue til kirkerum, rækker ritualerne imidlertid langt ud over nonnerne og det religiøse: et rum på fyn ændrer betydning og atmosfære – og i en vis forstand form. I ‘Pomerol’ følger man beboerne af et moderne vinslot og deres forsøg på at skabe klangbund for et rigt, traditionsbundet sæt af ritualer i et nyt hus. Serien forfølger idéen om atmosfære og rum, eller sted, som gensidig udveksling mellem adfærd, ritual og fysisk rum.

Filmisk rum og arkitektonisk rum

Architecture exists, like cinema, in the dimension of time and movement
– Jean Nouvel

Arkitektur er den primære rumskabende kunstform, hvad enten rum forstås som luften mellem væggene eller i en videre forstand. Film er et formidabelt medie til at gengive eller skildre dette arkitektoniske rum; den har en høj grad af rumlig og tidslig indlevelse, og den opererer i en fremadskriden gennem rum.

Men filmen er også i sig selv rumskabende: Det filmiske rums afgrænsning ligger mellem det optiske, det mentale og det fysiske. Skabelsen af det filmiske rum kobler sig på vores erindring om den fysiske verden, idet den på én gang associerer og manipulerer med den indhentede associationsverden. Klipning, vinkling, lyd, indramning og beskæring er filmens klassiske midler til at forme ‘råstoffet’ af den oplevede verden.

Således er filmens rum ikke underordnet det arkitektoniske rum, som den er optaget i. Men det er heller ikke et fuldstændigt frit rum, idet det næsten altid tager afsæt i en filmisk optagelse af ‘noget’. Om det er de store filmstudier der bygger rum af træ og stål, eller film-auteuren der omformer eksisterende rum gennem vinkling og klipning, så er arkitektur altid blevet skabt, omformet og iscenesat op gennem filmhistorien.

Forbindelsen mellem disse to rumskabende kunstformer, arkitekturen og filmen, er grundlæggende for festivalen, og vi sætter fokus på spørgsmålet med en række forelæsninger og visninger.

still from FATA MORGANA by Peter Schreiner / copyright by echtzeitfilm

Landsskabsrum og film

What modern movies lack is the wind in the trees.
– D W Griffith

Forestillingen om landskabsrum er traditionelt skabt i kunsten; den har medieret menneskets oplevelse af sig selv i verden.
Med film som fremstillingsform er skildringen af landskabsrum på én gang blevet mere konkret og mere abstrakt: Film har en voldsom rumlig indlevelse og detaljerigdom, men dens forskydninger af tid og bevægelse distancerer i sig selv fra den umiddelbare sansning af landskabet. landskab som metafor, klangbund,
Vi kaster blikket på fortolkninger af Ørkenen, USA og af det kendte land-art-værk Spiral Jetty. Samtidig inviterer vi de to verdenskendte landskabs-filmere James Benning og Christophe Girot til at fortælle og vise eksempler på deres værk.

still from FATA MORGANA by Peter Schreiner / copyright by echtzeitfilm

Modernisme

‘Modernism was modernity’s official opposition. It was the pessimist to modernity’s eternal optimism.’
– Clark, 2002

Den planlagte by og den funktionalistiske arkitektur har det svært. For mange bydele blev menneske-tomme, for mange højhuse blev til slum. Idealer om rationalitet bliver udfordret dagligt af den kaotiske globaliserede verden. Vi sætter i år spot på diskussioner om modernismens tilstand i dag. Tyske Heinz Emigholz viser i trilogien Decampment of Modernism ældre arkitektoniske klassikere i en post-klassisk kontekst. Dokumentarerne Abendland, Workingman’s Death og Detropia sætter fokus på problemer og uretfærdigheder ved den store globale plan-tegning.

Personlige rum

Building – I prefer to call it fabrication – happens in my mind. Architecture isn’t restricted solely to the visible process.
– John Hejduk

Denne serie beskæftiger sig med arkitekters personlige kunstneriske rum, som deres arbejde udspringer fra. Disse rum – eller ‘verdener’ – er ofte private og sammensatte, men altid forbundet med åbenhed, frihed og skabelse. De kan virke uoverskuelige og uden logik, udspændt af et virvar af ideer, skitser, referencer, kunst, personlighed – og arkitektur.

Der vises et udvalg af portrætter; de spænder fra det personligt indlevede og rørende i Nathaniel Kahns faderportræt ‘My Architect’ om den verdensberømte amerikanske Louis Kahn til mere indirekte portrætter som den elegante fremstilling af Rem Koolhaas’ motivverden i ‘Koolhaas Houselife’. Og så husker vi selvfølgelig Henning Larsen med Jytte Rex’s portræt fra 2012.

COPENHAGEN ARCHITECTURE FESTIVAL is supported by:
Realdania
Public partners:
KK_Byvaaben_Pantone-294
logo-dfi
Media partners:
DR_K_reduceret
pollogo_pos-red
Other contributors:
Republic_of_Fritz_Hansen_logo_CMYK
dreyers
ciff
frederiksbergkommune
Partners:
AR_LOGO_NO_YEAR (1)
WUNDERGRUND_LOGO_02
banner 3x1m payoff OPS
logo50_
TomsTagCS_rgb (1)
TNT_swc_horz_RGB_POS_HR
LOGO Summerbird Denmark_JPG
Somersby_Logo_2012_CMYK
SCHWEPPES LOGO - STANDARD
Rynkeby_logo_PAY_BeautifulDay
kulturskaberne
KiMs-logo-partof-small
Hildon_Logo_new_PA2758
Henning Larsen Architects_black
DSB.Logo.250p_RGB
logo
Campari-LOGO_LS_black_2013
Cachaca Ypioca_in red
Bybi_LogoPackage-1-4
Genius_mrkroed
yoghurt
Visitkort_85x54mm-1
GO-CARD-CMYK
filmstationen
Videomollen big
Planetariet_300dpi
Cinemateketposeps
DAC_LIFE_BUILD_CITIES_SMALL_UK_CMYK_RED
GRAND_kvadrat
paustian-pclogo sort
LOUISIANA_LOGO
Cocio_Logo_since_1951_4F